CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ - PHÚC LỢI

Chúng tôi luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ (lương, thưởng và phúc lợi) cạnh tranh dựa trên giá trị mà CBNV Sacombank tạo ra trên cơ sở hài hoà với lợi ích của Ngân hàng. Chính sách này thể hiện sự tôn trọng của Sacombank đối với nghề nghiệp, cuộc sống, gia đình của mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Ngoài các chính sách trả lương, thưởng đánh giá theo hiệu quả công việc, chúng tôi luôn cố gắng tạo cơ hội công bằng và điều kiện phát huy năng lực đồng đều cho CBNV. Bên cạnh các chế độ phúc lợi (phụ cấp xa xứ, số ngày nghỉ phép tăng dần theo thâm niên công tác…), Sacombank còn tạo môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện như tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, phong trào thể dục thể thao… cho tất cả các CBNV trên toàn hệ thống. Đối với CBNV nữ, Ban Lãnh đạo quan tâm bằng những chính sách riêng giúp họ yên tâm công tác như: chế độ thai sản đảm bảo 100% cho CBNV nữ quay trở lại làm việc, CĐCS tổ chức hội diễn văn nghệ và tặng quà nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3, 20-10,…Ngoài chính sách nội bộ của riêng Sacombank, chúng tôi tuân thủ quy định của Luật lao động, luật doanh nghiệp và các quy định khác liên quan đến việc thông tin cho người lao động về những thay đổi trong hoạt động của Sacombank.