Thông báo nghỉ lễ 2/9 và tạm ngừng giao dịch để nâng cấp hệ thống Sacombank