Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được lưu trú thêm 1 năm

Việc gia hạn này sẽ áp dụng cho các lao động có thị thực E-9 và những người có thị thực lao động thăm thân H-2 hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 13-4 đến ngày 31-12.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở xem xét các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 mà người lao động nhập cảnh phải đối mặt và tình trạng thiếu lao động tại các DN công nghiệp, nông nghiệp, đánh cá ở Hàn Quốc.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, khoảng 62.239 người nước ngoài có thị thực E-9 đủ điều kiện sẽ được phép kéo dài thời gian lưu trú và làm việc thêm 1 năm. 52.357 người nước ngoài có thị thực H-2 vẫn cần xác nhận xem có được các DN Hàn Quốc tuyển dụng một cách hợp pháp hay không trước khi được gia hạn thị thực.

Tối đa 114.596 người nước ngoài có thể được hưởng lợi từ quyết định này. Chính phủ Hàn Quốc cho biết số lượng lao động nước ngoài với thị thực E-9 đã giảm mạnh từ 51.365 người năm 2019 xuống còn 6.688 người năm 2020, chủ yếu do các chuyến bay quốc tế bị hủy hàng loạt do dịch Covid-19 bùng phát. Số người có thị thực H-2 cũng giảm từ 63.339 xuống còn 6.044 trong cùng thời gian này.

Do đó, số lao động có thị thực E-9 còn ở Hàn Quốc là 237.000 người vào cuối năm ngoái, giảm 14,4% so với con số 277.000 người một năm trước đó. Trong khi đó, số người nước ngoài có thị thực H-2 cũng giảm 31,4%, từ 226.000 xuống còn 155.000 người.

Việc giảm mạnh số người có thị thực E-9 và H-2 đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động tại các công ty vừa và nhỏ, cũng như ở các cơ sở nông nghiệp và đánh cá của Hàn Quốc.