Tin tức

Kiều hối tăng mạnh: “Của biếu cũng là của lo”

Những năm qua, lượng kiều hối gửi về Việt Nam liên tục tăng mạnh và dự báo xu hướng này vẫn tiếp diễn trong năm 2016. Song bên cạnh đó, bài toán hiệu quả đầu tư của lượng kiều hối chuyển về cũng đang được đặt ra, nhất là làm sao để hướng kiều hối vào đầu tư sản xuất kinh doanh chứ không phải tiêu dùng.