Nhận tiền tại quầy - Trụ sở Sacombank-SBR

Người thụ hưởng đến nhận tiền tại trụ sở của Sacombank-SBR

Đối tượng phục vụ

Cá nhân đang làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Đặc tính sản phẩm

1. Khi nhận tiền, người thụ hưởng cung cấp CMND/ Hộ Chiếu/ Giấy tờ tuỳ thân khác hoặc mã số (do người chuyển tiền ở nước ngoài cung cấp).
2.  Người thụ hưởng không mất bất kỳ khoản phí nào.
3.  Người thụ hưởng nhận tiền bằng VND hoặc các loại ngoại tệ khác (USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY...).

Tiện ích

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
Có thể nhận tiền mặt bằng các loại ngoại tệ chuyển đổi trên thị trường: USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY.
Khách hàng chủ động thời gian để đến trụ sở Sacombank-SBR nhận tiền.